Covid-19’un Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Akademik ve Psiko-Sosyal Durumu Üzerindeki Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fatma Nur Söz
Esra Karabulut
Gözdegül Başer

Özet

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 pandemisinin Turizm Fakültesi öğrencilerinin akademik ve psiko-sosyal durumları üzerindeki etkisini değerlendirmektir. COVID-19 pandemisinin etkileri üniversite öğrencileri üzerinde farklı açılardan pek çok araştırmada ele alınmıştır. Bununla birlikte, lisans düzeyindeki turizm öğrencilerine yönelik az sayıda araştırma bulunmaktadır. Turizm sektörünün Covid-19 pandemisinde en fazla etkilenen sektörler arasında yer alması, pandemiden ötürü bir süre stajların ertelenmesi, sektörel belirsizlik gibi konular turizm öğrencilerini oldukça etkilemiştir. Bu araştırma ile Covid-19 pandemisinin turizm lisans öğrencilerinin akademik ve psiko-sosyal durumları üzerindeki etkilerinin incelenerek belirli çıkarımların yapılabilmesi ile olası krizlere yönelik önerilerde geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında 153 adet turizm fakültesi öğrencisine, yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Verilerin analizi SPSS 22.0 ile yapılmış olup, t testi ve ANOVA testleri uygulanmıştır. Akademik açıdan değişimlere uyum sağlandığı, psiko-sosyal açıdan ele alınan boyutlara bakıldığında, yaşam kalitesinin istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermiş (p<0.05), psikolojik dayanıklılık boyutunun ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemiş olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Turizm Fakültesi öğrencilerinin akademik ve psiko-sosyal durumlarını pandemi sürecinde iyi yönettikleri ve genel olarak süreci olumlu deneyimledikleri gözlenmektedir.


Bu araştırma, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Söz, F. N., Karabulut, E., & Başer, G. (2022). Covid-19’un Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Akademik ve Psiko-Sosyal Durumu Üzerindeki Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1050–1067. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1138
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri