Sivil Toplum Kuruluşlarının Destinasyon Pazarlamasındaki Rolleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gözdegül Başer
Aylin Aktaş Alan

Özet

Sivil toplum kuruluşları (STK), kar amacı gütmeden, gönüllülük esasına bağlı olarak, toplumun yararına eylemler yapmak üzere oluşan sivil topluluklardır. Turizmin farklı açılardan gelişimine yönelik olarak kurulmuş olan pek çok STK bulunmaktadır. Turizm bir ekosistem olarak kabul edildiğinde, turizmin farklı paydaşlarının da tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine destek vermelerinin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu araştırmanın amacı, STK’nın destinasyon pazarlamasındaki rollerini ve turizmin gelişimine katkılarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Antalya Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren STK başkanlarıyla derinlemesine yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulguların değerlendirilmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda bir destinasyon olarak Antalya’nın gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanıtım ve pazarlanmasında STK’ların yaptığı faaliyetlerin önemli etkisi olduğu anlaşılmıştır. Diğer önemli bir bulgu da, STK’ların kendi bireysel çabaları ile ilin tanıtımını gerçekleştiriyor olmasının turizmin arzu edilen seviyeye taşınmasında yetersiz kaldığıdır. Buradan hareketle destinasyonların tanıtım ve pazarlanmasında STK’lar ile işbirliğinin arttırılarak bölgesel kalkınmada daha başarılı olunabileceği söylenebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Başer, G., & Aktaş Alan, A. (2023). Sivil Toplum Kuruluşlarının Destinasyon Pazarlamasındaki Rolleri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(3), 432–450. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1285
Bölüm
Makaleler