Turizm ve Gastronomi ile İlişkili Farklı Anabilim Dallarında Yayınlanan COVID-19 Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gönül Çay

Özet

Bu çalışma, turizm, gastronomi ve mutfak sanatları alanlarında yayınlanan COVID-19 içerikli lisansüstü tezleri inceleyerek bu alanlardaki bilimsel araştırmalara genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda YÖKTEZ veri tabanının detaylı tarama bölümünde ‘’Covid-19’’, “Covid 19’’, “COVİD-19’’, “2019-nCoV’’, “Kovid-19’’, “Koronavirüs’’, “Pandemi’’ anahtar kelimeleri kullanılarak turizm veya gastronomi konulu 88 lisansüstü tez belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Covid-19 ve turizm veya Covid-19 ve gastronomi temelli konuların en fazla 2022 yılında çalışıldığı; lisansüstü tezlerin tamamına yakınının yüksek lisans düzeyinde olduğu; tezlere çoğunlukla Doç. Dr. unvanına sahip akademisyenlerin rehberlik ettiği; tezlerin ağırlıklı olarak 101-150 sayfa sayısı aralığında tamamlandığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin turizm ile gastronomi ve mutfak sanatları literatüründeki Covid-19 temasını en çok işleyen üniversite olduğu, tezlerin genellikle Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalında yayınlandığı; en çok farklı veri toplama tekniklerini içeren nitel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği; nicel araştırmaların tamamında veri toplama aracı olarak yalnızca anket tekniği tercih edildiği için veri toplama sürecinde anket tekniğinin ön plana çıktığı; örneklem grubu olarak özellikle çalışan kesimin seçildiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca örneklem hacminin sıklıkla 0-50 aralığındaki kişi sayısından oluştuğu; anahtar kelimeler arasında öncelikle Covid-19 kelimesine yer verildiği; Covid-19 ve işletmeler konusunun en dikkat çeken konu olduğu; veri analizinde istatistiksel yöntemlerin daha çok kullanıldığı ve en fazla amaçlı örnekleme ile kolayda örneklem yönteminin uygulandığı da anlaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çay, G. (2023). Turizm ve Gastronomi ile İlişkili Farklı Anabilim Dallarında Yayınlanan COVID-19 Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(4), 554–576. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1340
Bölüm
Makaleler