Çanakkale’de Yapılan Köy Hayırlarının Mevcut Durumunun Etkinlik Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Müslim Budakkıran
Şefik Okan Mercan

Özet

Etkinlik turizmi kişileri ortak değerler etrafında bir araya getiren ve kültürel bakımdan yapıldığı destinasyona çeşitli katkılar sağlayan turistik faaliyetler bütünüdür. Etkinlikler, gerçekleştirildiği bölgenin kültürel değerlerini tanıtma fırsatı sunan, farklı kültürlerden bireyleri bir araya getiren, yeni yerlerin keşfedilmesine olanak sağlayan ve toplumsal beraberlik algısını ön plana çıkaran organizasyonları içermektedir. Türkiye’de gerçekleşen kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler etkinlik turizmini destekleyici konumdadır. Bu çalışmanın amacı, kültürel bir etkinlik olan köy hayırlarının turizm açısından değerlendirilmesidir. Bölgesel bir etkinlik olarak değerlendirilen köy hayırlarıyla ilgili yayınların sınırlı olması çalışmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu araştırmada veriler nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler, çalışma kapsamında köylerde yaşayan köy halkından 6 katılımcıyla birlikte ilgili köylerde görev yapan 3 muhtar ve 1 köy imamı olmak üzere toplam 10 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda köy hayırlarının toplumsal birlik algısını güçlendirdiği, kültürel değerleri koruduğu, her sene artan yüksek katılım oranı ile köyün doğal çekiciliklerinin ve tarımsal ürünlerinin tanıtımına destek sağladığı bulunmuştur. Bunun yanı sıra son zamanlarda yaşanan doğal afet ve salgın hastalık sebepleri ile köy halkının olanaklarının kısıtlı olduğu vurgulanmış olup, yerel yönetim desteği ile daha da geniş çapta organizasyonlar yapılabileceği anlaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Budakkıran, M., & Mercan, Şefik O. (2023). Çanakkale’de Yapılan Köy Hayırlarının Mevcut Durumunun Etkinlik Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 7(4), 628–646. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1344
Bölüm
Makaleler