İstanbul’daki 5 Yıldızlı Zincir Otellerin Çevre Uygulamalarının Değerlendi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayşe Deliormanlı
Şefik Okan Mercan

Özet

Yerel ölçekte başlayan ve gün geçtikçe artarak tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden çevre kirliliği çağımızın en önemli sorunu haline gelmiştir. Bu sorun tüm işletmelerde olduğu gibi oteller gibi turizm işletmeleri açısından da önem taşımaktadır. Özellikle büyük ölçekli otel işletmelerinde kullanılan, su, elektrik, yakıt ve otellerin oluşturduğu atıklar çevresel bozulmaya ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Çevre konusunun uluslararası boyutta yer alması dünya çapında faaliyet gösteren zincir otel işletmelerinin çevre uygulamaları ile ilgili alan yazınını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada özellikle turizm destinasyonları arasında en çok turist kabul eden bölge olan Avrupa Birliği’ndeki çevre koruma uygulamaları üzerinde durulmaktadır. Çalışmada, Avrupa merkezli zincir otel işletmelerinde çevre koruma uygulamaları (elektrik, su ve atık) kapsamında neler yapıldığı, tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma verileri, literatür kapsamında hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 13 adet 5 yıldızlı zincir otel işletmesi ile yapılan görüşmeler ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Bulgulara göre; görüşmeye katılan tüm otel işletmelerinin çevre konusunda tasarruf ve atık yönetimlerine dikkat ettiği sonucuna varılmıştır. Tasarruf ve atık konusuna ek olarak görüşmecilerin eleştiri yaptığı ve üzerinde durduğu konulardan biri çevre kirliliğinin kaynağı olmuştur. Görüşmecilerin çoğu insan faktörünün kendisinin ve insan tarafından yürütülen plansız ekonomik faaliyetlerin çevre kirliliğini etkilediğine vurgu yapmıştır. * Bu çalışma birinci yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Deliormanlı, A., & Mercan, Şefik O. (2021). İstanbul’daki 5 Yıldızlı Zincir Otellerin Çevre Uygulamalarının Değerlendi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2409–2422. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/308
Bölüm
Makaleler