Turizm Lisans Öğrencilerinin Kelime İlişkilendirme Testi Yöntemi ile Turizm Eğitimi Algılamalarının Ölçülmesi: Giresun Üniversitesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hakan Akyurt

Özet

Turizm sektörünün her yıl giderek artan turistik talebi ile turizm eğitimi alan öğrenci sayısında ters orantı söz konusudur. Ayrıca, öğrencilerin turizm sektörüne güvensizliği ve turizm eğitimine bakış açısı önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Bu nedenle, turizm eğitimi için üniversitelerde eğitim alan öğrencilerinin turizm eğitimi algılamalarının nedenlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada, turizm alanında lisans eğitimi alan öğrencilerin turizm eğitimi ve turizm sektörü konusunda algılamalarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Turizm eğitimi konusunda öğrencilerin zihinlerindeki düşünceler belirlenerek, bilgi düzeyleri tespit edilmiş olacaktır. Araştırma da kelime İlişkilendirme testi aracılığı ile öğrenci algılamalarında turizm eğitiminin önemi belirlenecektir. Çalışma da demografik bilgilerin elde edilmesinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. Öğrenci algılamalarından elde edilen cevap kelimelerden frekans tablosu yapılmıştır. Cevap kelimelere göre, kavram ağı haritası oluşturularak, turizm eğitimi ile öğrencilerin algılamaları arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Bu çalışma ile, turizm eğitimi alan öğrencilerin geleceklerine ve aldıkları turizm eğitimlerine ilişkin algılamaları ortaya konmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akyurt, H. (2021). Turizm Lisans Öğrencilerinin Kelime İlişkilendirme Testi Yöntemi ile Turizm Eğitimi Algılamalarının Ölçülmesi: Giresun Üniversitesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 759–774. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/98
Bölüm
Makaleler