Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Otel Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve En İdeal Otel Seçimi: Ordu İl Merkezindeki 4 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hakan Akyurt

Özet

Araştırma da çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak Ordu ili otel işletme yöneticilerinin fikirleri alınmıştır. Kullanılan yöntemlerle, otel seçim kriterleri belirlenerek en ideal dört yıldızlı otel seçiminin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ordu ili otel yöneticilerine çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak, otel seçim kriterlerinin belirlenmesine yönelik uygulama yapılmıştır. Uygulama da araştırma yöntemi olarak Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve MAUT yöntemleri kullanılmıştır. Otel seçiminde etkili olan kriterlerin belirlenmesi ile birlikte, Ordu İli dört yıldızlı oteller arasından en ideal otel seçimi yapılmıştır. Etik ilkeler gereği otel ve otel yöneticilerinin isimleri verilmeden çalışma gerçekleştirilmiştir. Otel seçiminde kullanılan temel kriterler analizler yardımı ile önem sırasına göre sıralanmıştır. Fiyat durumları ve otellerin hizmet kalitesi ilk sıradaki kriterler olarak belirlenmiştir. Ortaya çıkan sonuçlar, Ordu ili 4 yıldızlı otel yöneticilerine ve diğer otel işletmelerine otel seçiminde etkili olan kriterlerin belirtilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu kriterlerin, otel işletme yöneticilerine yol göstereceği ve işletmelerinde faydalı olacağı düşünülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akyurt, H. (2021). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Otel Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi ve En İdeal Otel Seçimi: Ordu İl Merkezindeki 4 Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1320–1335. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/135
Bölüm
Makaleler