Destinasyon İmajı, Turist Memnuniyeti ve Destinasyon Sadakati İlişkisi Açısından Afyonkarahisar’da Termal Turizm

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Funda Ön Esen
Ozan Bahar

Özet

Çalışmanın amacı, Afyonkarahisar’ın termal turizm açısından destinasyon imajı, turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bunun yanı sıra, demografik özelliklerden katılımcıların Afyonkarahisar’da daha önce bulunma durumu ve termal turizm tesisinde bulunma durumu ile destinasyon imajı, turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati arasındaki ilişkinin belirlenmesi bu çalışmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket tekniği tercih edilmiştir. Araştırma alanı zengin termal turizm kaynaklarıyla Afyonkarahisar’dır. Afyonkarahisar’da bir termal tesiste konaklayan yerli turistler araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma sonuçları, destinasyon imajı, turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir. Destinasyon imajının turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati üzerinde, turist memnuniyetinin de destinasyon sadakati üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların daha önce Afyonkarahisar’da bulunma durumuna ve termal tesiste bulunma durumuna göre destinasyon imajı, turist memnuniyeti ve destinasyon sadakati farklılık göstermektedir. *Bu makale, 17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında Afyon’da gerçekleştirilen 19. Ulusal Turizm Kongresi’nde sözlü olarak sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ön Esen, F., & Bahar, O. (2021). Destinasyon İmajı, Turist Memnuniyeti ve Destinasyon Sadakati İlişkisi Açısından Afyonkarahisar’da Termal Turizm. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 949–963. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/111
Bölüm
Makaleler