Turist Rehberleri Odalarının Sosyal Medya Kullanımı: Facebook Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Funda Ön Esen
Burhan Kılıç

Özet

İnternetin hızlı gelişimi ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri bir arada kullanılmakta ve sosyal medya, hemen hemen her sektörde sosyal ve ekonomik olarak önemli bir tanıtım aracı olarak tercih edilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, turist rehberleri odalarının kurumsal iletişimlerinde yararlandıkları sosyal medya aracı olan Facebook’u nasıl ve hangi amaçla kullandığını ortaya koymaktır. Bu amaçla rehber odalarının Facebook sayfaları yüksek sezon olarak tabir edilen Temmuz ayı ve düşük sezon olan Aralık aylarında (2018) incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan çalışmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Bu bağlamda turist rehberi odalarının Facebook sayfalarında yapılan paylaşımlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda, odaların Facebook’u kamuoyunu ve üyelerini bilgilendirme ile gerçekleştirdikleri denetimleri paylaşma amacıyla kullandıkları belirlenmiştir. Üyeler, facebook aracılığıyla kolay bir şekilde odaların gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında fikir sahibi olmaktadır.
Bu çalışma, 29-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Aydın/Kuşadası’nda gerçekleştirilen II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ön Esen, F., & Kılıç, B. (2021). Turist Rehberleri Odalarının Sosyal Medya Kullanımı: Facebook Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1149–1163. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/124
Bölüm
Makaleler