Turizm Öğrencilerinin Yamaç Paraşütü Algısı: Kelime İlişkilendirme Testi Uygulaması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Funda Ön Esen
Burhan Kılıç

Özet

Araştırmanın amacı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören lisans öğrencilerinin yamaç paraşütü kavramına ilişkin bilişsel yapılarını Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) ile ortaya koymaktır. Amaç doğrultusunda fakültede öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma, betimsel tarama modelinde olup, veri toplama aracı olarak Kelime İlişkilendirme Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, duygu ve düşünceler, yapma nedenleri, doğal güzellik, olumsuzluk, yer/mekan, ekipman ve şartlar, maliyet, sektör, kişilik özellikleri, sosyal medya ve diğer olarak adlandırılan kategoriler ortaya çıkmıştır. Katılımcıların en çok tekrarladığı kelimeler heyecan, korku ve adrenalin gibi duygu ve düşüncelere yöneliktir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin kurmuş oldukları cümlelerde yamaç paraşütü kavramına ilişkin bilgi sahibi oldukları tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ön Esen, F., & Kılıç, B. (2021). Turizm Öğrencilerinin Yamaç Paraşütü Algısı: Kelime İlişkilendirme Testi Uygulaması. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2282–2295. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/300
Bölüm
Makaleler