Gaziantep İlinde Yemenicilik

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Atınç Olcay
Gülceren Mısırlıoğlu
Fevzi Karalar

Özet

Gaziantep’te üretimi binlerce yıl önceye dayanan ve hala üretimi devam eden geleneksel el sanatları bulunmaktadır. Bu el sanatlarından birisi de ‘Yemenicilik’tir. Ayak sağlığı açısından önemli olan yemenicilik, tamamen deriden yapılmakta ve bütün yapım aşamalarında el emeği kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı Gaziantep’te yıllardır yapılmakta olan ve geleneksel el sanatı adı altında turistlerin ilgisini çeken yemeninin, ustalar tarafından nasıl ve ne zamandır yapıldığını diğer yandan da Gaziantep’e gelen turistlerin yemeniyi bilme durumlarını ve yemeninin Gaziantep turizmine katkı sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesidir. Araştırmanın evrenini üç yemeni ustası ve Gaziantep’i ziyaret eden 95.241 yerli turist oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, verinin kaynağına göre iki yöntemle incelenmiştir. Yemeni ustaları ile yapılan görüşmelerde içerik analiz kullanılması birinci yöntemi oluştururken, turistler ile yapılan görüşmede paket programı kullanılarak frekans ve yüzde oranları hesaplanması ikinci yöntemi oluşturmuştur. Bulgulara göre yemeni yapımının oldukça zahmetli olduğu ve turistlerin yemeni hakkında çok bilgi sahibi olmadığı tespit edilmiştir. Turistlerin yemeni kullanımını arttırmaları için gerekli tanıtım çalışmaları yapılmalıdır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Olcay, A., Mısırlıoğlu, G., & Karalar, F. (2021). Gaziantep İlinde Yemenicilik. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(4), 20–29. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/19
Bölüm
Makaleler