Ön Büro ve Yiyecek-İçecek Personelinin Sabır Düzeylerinin Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Atınç Olcay
Burçin Özkan
Ahmet Cuma

Özet

Bu çalışmada Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren turizm belgeli otel işletmelerinde istihdam edilen ön büro ve servis personellerinin sabır düzeylerinin belirlenmesi ile sabır düzeylerinin demografik ve mesleki değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini 2019 yılının Şubat ve Mart aylarında Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren turizm belgeli otel işletmelerinde çalışan 182 ön büro ve servis personeli oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen veriler betimleyici istatistik teknikleri, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda ön büro ve servis personellerinin sabır düzeylerinin ağırlıklı olarak yüksek olduğu ve sabır düzeyinin medeni durum ve sektör tecrübesine göre farklılık gösterdiği fakat cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve bölüme göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür kapsamında tartışılmış ve birtakım öneriler sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Olcay, A., Özkan, B., & Cuma, A. (2021). Ön Büro ve Yiyecek-İçecek Personelinin Sabır Düzeylerinin Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1806–1830. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/270
Bölüm
Makaleler