Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ebru Ulucan
İsmail Kızılırmak

Özet

Kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm faaliyetleri olarak tanımlanan kırsal turizm, kent yaşamının zorluklarından uzaklaşmak isteyen bireyleri cezbedecek bir alternatif turizm türü olarak kabul edilmektedir. Öte yandan; söz konusu yöredeki yerel halkın, tarım gelirleriyle beraber turizm gelirinden de pay almasına ve sosyo-kültürel açıdan gelişmesine imkân vermektedir. Türkiye de hem tarım hem turizm için kullanılabilecek arazilere sahip olması nedeniyle, yeterince yararlanamadığı önemli bir kırsal turizm potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli artırabilecek yöntemlerden biri de yerel paydaşları bilinçlendirmek ve turizm faaliyetlerine katılımını sağlamaktır. Bu noktada da bir bölgede yaşayanların gönüllü şekilde bir araya gelmesiyle oluşturulan, toplum yararına çalışan ve bölgenin her yönden kalkınması için çabalayan sivil toplum kuruluşları etkin rol oynamaktadır. Buradan hareketle; nitel yöntemlerden biri olan literatür taraması yöntemi ile hazırlanan bu çalışmada; sivil toplum kuruluşlarının turizm sektöründeki işlevleri de göz önünde bulundurularak, kırsal turizmde hangi kuruluşların yer aldığı ve hangi fonksiyonlara sahip olduğu araştırılmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda İtalya, Fransa, İspanya vb. ülkelerde kırsal turizm tesislerinin yaklaşık bin yatak kapasitesinden toplamda on binlere varan bir artış gözlenmiştir. Bu da kırsal turizmin gereken özen gösterildiği takdirde, gelir yaratma açısından ne kadar etkili bir turizm çeşidi olabileceğini ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonunda ülkemizde de kırsal turizm kuruluşları incelenerek yapılan karşılaştırmalarla fonksiyonlarının nasıl daha çok artırabileceğine yönelik öneriler geliştirilmiştir.


*Bu çalışma, 2. Uluslararası Kırsal Turizm Kongresinde özet bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ulucan, E., & Kızılırmak, İsmail. (2021). Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 729–745. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/204
Bölüm
Makaleler