Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İsmail Kızılırmak
Evren Gümüş

Özet

Tarih boyunca farklı kültürler arasında anlatılagelen efsane ve söylenceler, günümüz turistinin temel seyahat motivasyonlarından biri olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda İstanbul destinasyonunun iki simge turistik mekanları; Galata Kulesi ve Kız Kulesi, efsane ve söylence turizmi kapsamında yerli turistlerin perspektifinden değerlendirilmektedir. Efsane ve söylencelerin bu turistik mekanlar üzerinde bir çekicilik oluşturup oluşturmadığı araştırılmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanarak, 24 katılımcıyla yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Galata Kulesi ve Kız Kulesi’ni ziyaret eden yerli turistler oluşturmaktadır. Galata Kulesi ve Kız Kulesi İstanbul’un iki farklı yakasında konuşlanmıştır. Mekan dağılımındaki farklı konumlar ve turist sayısının çokluğundan dolayı bu araştırmada nitel araştırmalarda kullanılan amaçlı örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Katılımcıların Galata Kulesi ve Kız Kulesi ziyaretlerinde efsane ve söylencelerin etkili olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kızılırmak, İsmail, & Gümüş, E. (2021). Galata Kulesi ve Kız Kulesi’nin Söylence Turizmi Kapsamında İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3449–3464. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/367
Bölüm
Makaleler