Bolu Yedigöller Milli Parkı’nın Glamping Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Levent Selman Göktaş
İsmail Kızılırmak

Özet

Bu çalışmada amaç, eko-turizm ve sürdürülebilir turizm odaklı olan, üst gelire sahip kesime hitap ederek kırsal kalkınmaya destek sağlayan glamping turizminin niteliklerini ortaya koyup literatüre katkı sağlamak ve Bolu’da bulunan Yedigöller Milli Parkının glamping turizm potansiyelini ortaya koymaktır. Bu çalışmada, betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma kapsamında glamping turizmi ve Bolu Yedigöller Milli Parkı hakkında ortaya koyulmuş olan araştırmalar, 2023 Türkiye turizm stratejisi ve ikincil verilerden yararlanılarak değerlendirmede bulunulmuştur. Ayrıca çalışmada gözlem yönteminden yararlanılarak bölgenin SWOT (GFZT) analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Türkiye’de glamping turizminin henüz yeni turizm türü olduğu anlaşılmaktadır. Yedigöller Milli Parkı, korunmuş doğal yapısı itibariyle ve Bolu’nun, 2023 eko-turizm koridoru içerisinde yer almasından dolayı glamping turizmi için oldukça yüksek potansiyele sahip olduğu ifade edilebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Göktaş, L. S., & Kızılırmak, İsmail. (2021). Bolu Yedigöller Milli Parkı’nın Glamping Turizmi Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(4), 43–51. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/21
Bölüm
Makaleler