Türk Devletlerinin Turizm Rekabetçilik Performansının Homojenlik Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Orkhan Alili
İsmail Kızılırmak

Özet

Yerli ve yabancı literatürde sektörlerin rekabet gücünü şekillendiren çok sayıda faktörden söz edilmektedir ki, ilgili sektörün rekabet gücünün değerlendirilmesi ancak bu faktörlerin ölçülmesi ile mümkün olabilmektedir. Yüksek rekabet gücüne sahip destinasyonlar, pazar payını korumakla beraber, bu süreçte kaynaklarını da sürdürülebilir bir şekilde kullanarak katma değeri daha yüksek turizm ürünü ortaya koyacaklardır ki, bu da destinasyonların rekabetçilik gücüne etki eden faktörlerin ölçümünü zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türk Devletlerinin rekabet güçlerinin Küresel Rekabet Endeksi ve Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi ışığında değerlendirilmesi ve turizm rekabet gücünün uluslararası rekabetçilikte üstünlük kazanmayı anlamlı bir şekilde etkileyip etkilemediğinin tespit edilmesidir. Ayrıca, turizm rekabetçiliğine göre ülkelerin homojen bir yapıya sahip olup olmadıkları da çalışma kapsamında analiz edilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışma, Türk Devletlerinin turizm performanslarının bölge ülkeleriyle kıyaslanması için literatüre önemli ölçüde katkı sağlamakla beraber, turizmde rekabet gücünün arttırılması için gerek duyulan stratejilerin geliştirilmesi sürecinde politik karar vericilere de yardımcı olacaktır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Alili, O., & Kızılırmak, İsmail. (2021). Türk Devletlerinin Turizm Rekabetçilik Performansının Homojenlik Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 47–58. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/49
Bölüm
Makaleler