Müze Deneyimini Etkileyen Unsurlar: Çevrimiçi Yorumlar Üzerine Nitel Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serhat Adem Sop
Utku Ongun
Rıdvan Abalı

Özet

Bireylerin müze deneyimini olumlu ve olumsuz etkileyen unsurları belirlemek üzere yürütülen bu çalışmada nitel araştırma yaklaşımı uygulanmıştır. Bu kapsamda, 11.12.2012 - 11.11.2019 tarihleri arasında TripAdvisor platformunda Burdur Müzesi ile ilgili yapılmış olan tüm çevrimiçi yorumlar incelenmiş ve müze deneyimine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı toplam 135 yorum içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen nitel veri MAXQDA yazılımından yararlanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, Burdur Müzesi’nin “antik kent çağrışımı, eser ve heykellerin niteliği, ilgili personel, ulaşım kolaylığı, iç tasarım, açıklayıcı ve işaretler, çevredeki mekânlar, engelli bireylere uygunluk, temizlik ve bakım, çağdaş müzecilik anlayışı” olmak üzere toplam 10 alt kategoride olumlu deneyimi destekleyici nitelik taşıdığı belirlenmiştir. Ziyaretçilerin müze deneyimini olumsuz etkileyen unsurlar ise “alanın küçük olması, bilgilendirme materyallerinin yetersizliği, aydınlatma sorunları, satış mağazasının bulunmaması” olmak üzere dört alt kategoriyle açıklanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına paralel olarak müze yöneticileri ve gelecek araştırmalar için değerlendirmelerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sop, S. A., Ongun, U., & Abalı, R. (2021). Müze Deneyimini Etkileyen Unsurlar: Çevrimiçi Yorumlar Üzerine Nitel Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1123–1138. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/228
Bölüm
Makaleler