Yeşilova Salda’yı Ziyaret Eden Turistlerin Deneyimlerinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ali İnanır
Utku Ongun

Özet

İnternet ve akıllı telefonların kullanımlarının giderek yaygın bir hal almasıyla, bireyler gerçekleştirmek istedikleri seyahatler veya görmek istedikleri destinasyonlar hakkında daha çok bilgi sahibi olmakta ve elde ettikleri deneyimlerini diğer bireylerle paylaşma olanağı bulmaktadırlar. Bu durum yöreyi ziyaret eden bireylerin satın alma davranışını olumlu veya olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışmada Yeşilova Salda Gölü hakkında TripAdvisor web sayfalarında yer alan 708 adet ziyaretçi yorumlarının tümevarımsal içerik analizi yöntemiyle analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yorumlar katagori ve altkatogorilere ayrılmıştır. Ayrıca ziyaretçilerin yapmış olduğu yorumlardan doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Yapılan analizler sonucunda yöreyi ziyaret eden turistlerin yörenin ve gölün doğal özelliğine bağlı olarak doğal yapı, göldeki suyun ve çamurun özelliğinden ortaya çıkan sağlık turizmi olanakları, oldukça fazla yapılabilen regreatif faaliyetler, yerel halkın olumlu tutumu, oldukça fazla turist çeken illere yakınlığından doğan coğrafi konum, yöreye özgü yapılan oldukça fazla gastronomik ürünler konularında olumlu deneyim yaşadıkları; taşıma kapasitesinin aşılmasına bağlı çevresel problemler, kanalizasyon, yol, telekominasyon gibi alt yapı ve yeme-içme, konaklama gibi üst yapı, aşırı ve gerçeği yansıtmayan bilgilendirme ve alınan hizmetin yetersizliğinden doğan algılanan hizmet kalitesi konularında olumsuz deneyim yaşadıkları bulguları elde edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
İnanır, A., & Ongun, U. (2021). Yeşilova Salda’yı Ziyaret Eden Turistlerin Deneyimlerinin İncelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1028–1041. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/116
Bölüm
Makaleler