Turizm Endüstrisinde İçerik Pazarlaması: Kuşadası’ndaki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinin İçerik Pazarlaması Uygulamaları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Güntekin Şimşek
Aziz Batuhan Dinçel

Özet

Turizm ülke, bölge ve işletme ekonomileri açısından özel bir konuma sahiptir. Turizm gelirlerinin çoğunlukla döviz olması ve ihracat etkisi yaratması bunun en büyük sebebidir. Ancak turizmdeki en büyük dezavantaj talep istikrarsızlığından kaynaklı belirsizliktir. Bu belirsizliğinin etkin pazarlama stratejileriyle aşılıp istikrarın sağlanabilmesi mümkündür. Gelişen teknoloji ve iletişim kanalları sayesinde işletmeler ilgi çekici ve satış odaklı olmayan içeriklerle hem mevcut hem de potansiyel müşterilerine ulaşabilmekte ve değer yaratmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası’nda bulunan 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin içerik pazarlaması faaliyetleri bakımından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda konaklama işletmelerinin içerik pazarlaması uygulamalarına internet üzerinden erişilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre konaklama işletmelerinin bir kısmının resmi web sitesinin olmadığı ve bazılarının sorunlu olduğu görülmüştür. Resmi web sitelerinin ağırlıklı olarak fotoğraf ve metin içerikli olduğu, diğer yandan giriş sayfasında video içerik bulunduran işletme sayısının az olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca işletmelerin sosyal medya kullanımı incelendiğinde çoğu işletmenin kısıtlı sayıda sosyal medya hesabının olduğu belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şimşek, G., & Dinçel, A. B. (2021). Turizm Endüstrisinde İçerik Pazarlaması: Kuşadası’ndaki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinin İçerik Pazarlaması Uygulamaları. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1234–1245. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/234
Bölüm
Makaleler