Turizm Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Başarısızlık Nedenlerinin Nitel Araştırma Yaklaşımıyla Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

V. Uğur Tandoğan
Aziz Batuhan Dinçel

Özet

Bu çalışmanın amacı turizm öğrencilerinin lisans düzeyinde aldığı bir takım sayısal derslerdeki başarısızlık nedenlerini ortaya çıkartmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışma nitel araştırma yöntemleriyle gerçekleştirilerek Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesindeki öğrenci ve öğretim üyeleriyle görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın bulgularına göre sayısal derslerde başarısız olma durumunun öğrencilere göre fiziksel ve davranışsal nedenlerden dolayı olduğu anlaşılmıştır. Ancak bulguların en dikkat çekici tarafıysa öğretim üyelerine göre öğrencilerin sayısal derslerde başarısız olmasındaki en etkili sebebin yine öğrencilerin davranışsal nedenleriyle alakalı olması ve fiziksel nedenleri başarısızlığa bahane olarak göstermeleridir. Çalışmanın sonucunda turizm öğrencilerinin sayısal derslerdeki başarısızlıklarına sebep olarak gösterilen birtakım nedenlere ulaşılarak literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırılmıştır. Son olarak turizm öğrencilerinin sayısal derslerdeki başarılarını artırmaya yönelik önerilerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Tandoğan, V. U., & Dinçel, A. B. (2021). Turizm Öğrencilerinin Sayısal Derslerdeki Başarısızlık Nedenlerinin Nitel Araştırma Yaklaşımıyla Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2311–2326. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/302
Bölüm
Makaleler