Turist Rehberliği Mesleğinde Yaşanan Güncel Sorunlar Üzerine Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Seçkin Eser
Seda Şahin

Özet

Çalışmanın amacı; turist rehberliği mesleğinin güncel sorunlarını ve turist rehberlerinin turizm sektörünün mevcut durumuna yönelik bakış açılarını belirlemektir. Veriler, 2018 yılı Kasım ve Aralık aylarında 28 turist rehberinden görüşme tekniği ile toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Görüşmeyi kabul eden turist rehberleri turizm sektörünün güncel sorunlarını: güçlü imaj eksikliği, tanıtım yetersizliği, sektörün mevsimsellik özelliği, yurtdışı tanıtım eksikliği, her şey dahil sisteminin varlığı, turizm çeşitlendirilmesindeki eksiklikler olarak ifade etmişlerdir. Rehberlerin mesleki sorunları olarak; seyahat acentalarının taban rehberlik ücretlerini ödemekten kaçınması, kaçak rehberlik faaliyetleri, meslek etiği yoksunluğu, üniversite ve belediyelerin rehbersiz tur düzenleme faaliyetleri öne çıkan sorunlar olarak tespit edilmiştir. Ayrıca rehberlerin, alan kılavuzluğu ile kaçak rehberliği mesleğe dönük bir tehlike olarak gördükleri ve olumsuz bir bakış açısına sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışma, turist rehberliği hizmetinin daha etkili ve verimli hale getirilmesinde meslek yasasının eksiklerinin giderilmesi, sektör paydaşlarının daha aktif rol üstlenmeleri gerektiği, TUREB (Türkiye Turist Rehberleri Birliği) ve meslek odalarının faaliyetlerini yeniden düzenlemeleri gerektiği şeklinde öneriler ile son bulmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eser, S., & Şahin, S. (2021). Turist Rehberliği Mesleğinde Yaşanan Güncel Sorunlar Üzerine Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1344–1355. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/241
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri