Audio-Guide Kullanımı: Dolmabahçe Sarayı Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Seçkin Eser
Zafer Erler

Özet

Müze ve ören yerlerinde sıkça kullanılmaya başlayan teknolojik uygulamalardan biri “audioguide (sesli rehber)” uygulamasıdır. Bu çalışma turist rehberlerinin Dolmabahçe Sarayı’nda kullanılan audio-guide teknolojisi hakkında düşüncelerini belirlemeye yönelik yapılmıştır. Müze, ören yeri, saray ve köşk gibi tarihi ve turistik mekânlarda kullanılan audio-guide teknolojisi hakkında bilgi verilecek ve bu teknolojinin turu, turistleri ve turist-rehber ilişkilerini nasıl etkileyeceği, etkin bir gezi için neler yapılabileceği ortaya konmuştur. Çalışma verileri 2019 yılı Haziran ayında 23 turist rehberinden görüşme formu yaklaşımıyla toplanmıştır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Turist rehberlerinin büyük bir çoğunluğunun, Dolmabahçe Sarayı’nda uygulanan audio-guide uygulamasına dönük olumsuz bir tutum sergiledikleri, turist rehberliği hizmetini engelleyici bir unsur olarak gördükleri belirlenmiştir. Audio-guide teknolojisinin etkin bir gezi için gerekli durumlarda tamamlayıcı bir destek aracı olarak kullanılması gerektiği önerisi ile son bulmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eser, S., & Erler, Z. (2021). Audio-Guide Kullanımı: Dolmabahçe Sarayı Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2232–2243. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/297
Bölüm
Makaleler