Manavgat'ın Alternatif Turizminin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

M. Bahadır Kalıpçı
Boran Toker

Özet

Bu çalışmada Antalya’nın önemli turistik merkezlerinden Manavgat’ta yapılan ve/veya yapılabilecek olan alternatif turizm türlerinin neler olduğu ya da olabileceği SWOT analizi ile incelenmiştir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemi kapsamında görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu çerçevede, Manavgat’ın turizm politika ve karar alıcılarını doğrudan etkileyen ve karar sürecinde yer alan, kamu kurumlarının ve özel sektörün öncüsü durumundaki birlik, dernek, kurum, kuruluş ve odaların yöneticilerinden seçilen bir örneklem ile yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, Manavgat’ta alternatif turizmin geliştirilebilmesi için turizm sezonunun tüm yıla yayılması gerektiği, doğa, kültür ve spor odaklı turizm türlerine yönelimin sağlanması, Kültür ve Turizm Bakanlığının planlama ve uygulama konusunda daha aktif olması, yeni tesisler yapmak yerine mevcut tesislerin doldurulabilmesi ve rekabetin en aza indirilebilmesi için ortak kararların alınması, altyapı eksikliklerinin tamamlanması, tanıtım faaliyetlerine olan yatırımın artırılması ve bu konuda bir komitenin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kalıpçı, M. B., & Toker, B. (2021). Manavgat'ın Alternatif Turizminin Değerlendirilmesi: Nitel Bir Çalışma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1369–1386. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/243
Bölüm
Makaleler