Gastronomi Özellikleri Açısından Türk ve Kazak Kültürü: Benzerlikler ve Farklılıklar Üzerine Bir Değerlendirme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mehmet Sarıışık
Urmanbek Tagmanov

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türk ve Kazak gastronomi değerlerini ve özelliklerini hammaddeler, yemek çeşitleri, mutfak ekipmanları, alışkanlıklar ve ritüellerdeki uygulamalar gibi farklı açılardan karşılaştırarak iki ülke mutfağı arasındaki benzerlikler ve farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Bunun için iki mutfak kültürüne ilişkin derinlemesine bir literatür taraması yapılmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda başta mutfak ve kiler düzeni olmak üzere sofra adabı ve yemek çeşitleri arasında önemli benzerliklerin olduğu tespit edilmiştir. İsimleri farklı olsa da yapılışları birbirine benzeyen önemli sayıda yemek olduğu dikkat çekmektedir. Farklılıklar açısından ise en önemli alan ritüellerdeki uygulamalar ile hammadde tercihleridir. At etinin değerli kabul edildiği Kazak mutfağını Türk mutfağından ayıran en önemli unsurlardan biri olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca zeytinyağı kullanımı Türk mutfağında yaygın iken Kazak mutfağında bu yağa ilgi oldukça düşüktür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sarıışık, M., & Tagmanov, U. (2021). Gastronomi Özellikleri Açısından Türk ve Kazak Kültürü: Benzerlikler ve Farklılıklar Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1387–1401. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/244
Bölüm
Makaleler