Türkiye’nin Gastronomi Turizmi Arz Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Turist Motivasyonlarının Rolü

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Merve Işkın
Mehmet Sarıışık

Özet

Son yıllarda turizm endüstrisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak gastronomi turizmi de hızlı bir ilerleme göstermektedir. Özellikle turizm faaliyetleri için önemli sorunlardan olan mevsimselliği ortadan kaldırması ve destinasyonların kültürel altyapısı ile yakın ilişkiler içerisinde olması, bu gelişimde önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla destinasyonlar turizm endüstrisindeki yoğun rekabet ortamında avantajlı bir konuma gelebilmek için gastronomiye öncelik vermektedir. Destinasyonların gastronomi turizmiyle ilgili sahip oldukları ilgili güçlü ve zayıf yönlerinin bilinmesi rekabet avantajı sağlamalarına öncülük edebilir. Bunun en iyi yollarından biri turistlerin bir destinasyondaki gastronomi turizmi arz kaynaklarının performansını değerlendirmeleridir. Bu çalışmada Türkiye’nin gastronomi arz kaynaklarının performanslarının yerli turistlerin seyahat motivasyonları bağlamında değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Türkiye’deki yerli turistlerden Türkiye’nin gastronomi turizmi arz kaynaklarının performans düzeyinin değerlendirilmesine yönelik 854 anket toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre turistlerin seyahat motivasyonlarının Türkiye’nin gastronomi turizmi arz kaynaklarını değerlendirmede belirleyici bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. * “Bir Destinasyonun Gastronomi Turizmine Uygunluğunun Belirlenmesi Üzerine Keşifsel Bir Araştırma” isimli doktora tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Işkın, M., & Sarıışık, M. (2021). Türkiye’nin Gastronomi Turizmi Arz Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Turist Motivasyonlarının Rolü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3909–3930. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/394
Bölüm
Makaleler