Turizmin Etkileri Olumlu mu, Olumsuz mu? Türkiye’de Yapılmış Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gülay Özaltın Türker

Özet

Turizm, ulusal ve uluslararası kitlesel insan hareketliliğine dayanmaktadır. Bu hareketlilik doğası gereği destinasyonlarda farklı etkilere neden olmaktadır. Turizmin destinasyonlarda yarattığı bu etkiler üzerine literatürde pek çok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın yola çıkış noktası da literatürde turizmin etkileri üzerine yapılmış olan çalışmaların karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmanın temel amacı turizmin etkileri üzerine yapılmış çalışmalardan hareketle turizmin destinasyon üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla 2000 yılı sonrasında Türkiye’nin farklı destinasyonlarında nicel, nitel ve karma yöntemlerle gerçekleştirilmiş toplam 51 makalenin bulguları içerik analizi ve meta analizi teknikleriyle incelenmiştir. Elde edilen bulgular turizmin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel olmak üzere dört faktör altında toplanabilecek olumlu ve olumsuz sonuçları olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları, turizmin ekonomik alanda olumlu etkilerinin, çevresel ve sosyal alanda ise olumsuz etkilerinin ön plana çıktığını göstermektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özaltın Türker, G. (2021). Turizmin Etkileri Olumlu mu, Olumsuz mu? Türkiye’de Yapılmış Çalışmalara Yönelik Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1477–1492. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/249
Bölüm
Makaleler