Bitlis İlinin Kalkınmasında Turizmin Rolünün Yerel Halkın Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ümit Şengel
Burhanettin Zengin

Özet

Turizm toplumlar üzerinde önemli etkilere sebep olmaktadır. Bu etkiler ekonomik, sosyal, kültürel veya çevresel olabilmektedir. Turizmin toplumsal etkileri olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir. Bütün bu etkiler turizmin ülke, şehir veya bölgelerin kalkınmasında önemli bir rol oynamasını da beraberinde getirmektedir. Bu etkiler ancak turizm endüstrisinin geliştirilmesi ile sağlanabilmektedir. Bunun önemli bir koşulu da turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgelerdeki yerel paydaşların turizme destek vermesidir. Bu anlamda turizmin bölgesel etkilerinden haberdar, turizmden fayda sağlayan paydaşların turizme daha fazla destek vereceği söylenebilir. Bütün bu sebepler bölgesel kalkınmada turizmin rolüne ilişkin paydaşlar üzerinde yapılan araştırmaları önemli kılmaktadır. Bu nedenler araştırmada Bitlis ilinin kalkınmasında turizmin rolünün yerel paydaşların demografik özelliklerine göre değişip değişmediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri tercih edilmiş ve veri toplama sürecinde anketten faydalanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre yerel halkın Bitlis ilinin kalkınmasında turizmin etkilerinin yerel halkın bir takım özelliklerine göre değişikli gösterdiği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şengel, Ümit, & Zengin, B. (2021). Bitlis İlinin Kalkınmasında Turizmin Rolünün Yerel Halkın Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1–19. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/8
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri