Mutfak Müzesi Ziyaretçilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi: Emine Göğüş Mutfak Müzesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hülya Yeşilyurt
Reşat Arıca

Özet

Bu çalışmada Türkiye’nin ilk mutfak müzesi olan Emine Göğüş Mutfak Müzesi ziyaretçilerinin deneyimleri değerlendirilmiştir. Tripadvisor.com internet sitesinde Nisan 2012-Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılan ziyaretçi yorumları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda mutfak müzesi ziyaretçilerinin deneyimleri eğitim, estetik, kaçış, tarihsel hatırlatıcılık ve çalışanlarla yaşadıkları deneyim olarak beş temaya ayrıldığı saptanmıştır. Ziyaretçilerin mutfak müzeleri ziyaretleri sırasında yöreye ait bilmedikleri farklı yemeklerin olduğunu öğrenmelerinden dolayı yaşadıkları eğitici deneyimden daha çok etkilendikleri ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucunda müze yöneticilerine ve planlamacılarına yönelik öneriler geliştirilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yeşilyurt, H., & Arıca, R. (2021). Mutfak Müzesi Ziyaretçilerinin Deneyimlerinin İncelenmesi: Emine Göğüş Mutfak Müzesi Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 60–70. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/27
Bölüm
Makaleler