Seyahat Acentalarında Sürdürülebilirlik: Karadeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Reşat Arıca
Neşe Kafa

Özet

Araştırmanın temel amacı, seyahat acentalarının sürdürülebilirlik faaliyetlerine yönelik tutum ve davranışlarının belirlenmesidir. Araştırmanın verileri Türkiye’de Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren acentalardan derlenmiştir. Bu kapsamda geçerli 250 anket verisi elde edilmiş ve bu veriler üzerinden tanımlayıcı analizler, açıklayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve ortalama analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, acentalarda sürdürülebilirliğin (i) hizmet çıktılarını geliştirme, (ii) yerel paydaşlarla işbirliği ve paydaş seçim (iii) turistik deneyim ve üretimde ekolojik hassasiyet, (iv) tedarikçilerle ilişkiler, (v) tedarikçi tercihi, (vi) yerel işbirliği ve etki izleme, (vii) müşterilerle ilişkiler, (viii) sürdürülebilirliğe destek olarak isimlendirilen sekiz boyut odağında gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bununla birlikte acentaların sürdürülebilirlik kapsamında uygulamalarının en fazla olduğu boyutun müşterilerle ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma seyahat acentalarında yönetsel düzeyde sürdürülebilirliğe karşı tutum ve davranışlara ilişkin tespitlerin yapılması, geleceğe yönelik planlamalar ve yönetim stratejilerinin belirlenmesi adına araştırmayı izlek olması bağlamında önem arz etmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Arıca, R., & Kafa, N. (2021). Seyahat Acentalarında Sürdürülebilirlik: Karadeniz Bölgesinde Faaliyet Gösteren Seyahat Acentaları Üzerine Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1847–1866. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/272
Bölüm
Makaleler