Seyahat Acentalarında Turistik Ürünlerin Kişişelleştirilmesinin Bir Yolu Olarak Müşterilerle Üretim

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Reşat Arıca

Özet

Seyahat acentaları, müşterilerine daha kaliteli ve değerli hizmetler sunmak adına, ürünlerini müşterilerinin kişisel istek ve ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmektedir. Müşterilerle uyumlu üretimin ön koşulu müşterilerin üretimde ortak üretici rol üstlenmesidir. Müşteriler acentaların üretim sürecinin farklı aşamalarına fikirsel, fiziksel ve davranışsal katkıda bulunarak ortak üretici rol edinmektedir. Müşterilerin acentaların üretim aşamalarına katılımı tur paketlerinin müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda esnekleştirilmesini ve kişiselleştirmesini sağlamaktadır. İşletme ve müşteri arasında artan etkileşimin bir sonucu olarak kişiselleştirilmiş üretim, seyahat acentalarının üretim yapısında değişimi beraberinde getirmektedir. Bu değişim acentalarda üretimde hâkim anlayış olan kitlesel ve kitlesel bireyselleştirilmiş üretimden kişiselleştirilmiş üretime geçiş sürecini hazırlamaktadır. Bu çerçevede hazırlanan araştırmada, müşterilerle üretim stratejisinin turistik ürünlerin kişiselleştirilmesindeki rolü ve önemi tartışılmaktadır. Bu çalışma amacına ulaşılması adına literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen bulgular müşterilerin üretime katılımı yoluyla hizmetlerin kişiselleştirilmesinin sunulan ve algılanan hizmet çıktılarını etkileyerek, işletmelerin rekabet gücü ve devamlılığında önemli belirleyici olduğunu göstermektedir. Ulusal literatür dikkate alındığında acentalarda üretim konusunun kitle, alternatif ve özel ilgi turları üzerinden incelendiği, kişiselleştirilmiş üretim konusunda seyahat acentaları için teorik ya da pratik rehberlik sağlayabilecek bir araştırmanın hazırlanmadığı görülmektedir. Mevcut araştırma, göze çarpan bu açığın kapatılması ve kişiselleştirilmiş üretim konusuna çerçeve oluşturulması açısından önemlidir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Arıca, R. (2021). Seyahat Acentalarında Turistik Ürünlerin Kişişelleştirilmesinin Bir Yolu Olarak Müşterilerle Üretim. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 499–516. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/83
Bölüm
Makaleler