Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmelerinde İnovasyon Faaliyetleri: Sivas Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mustafa Işkın

Özet

Gerek konaklama bölümünde gerekse yiyecek içecek bölümünde yenilikler yaparak müşterilerin memnuniyetini sağlamak konaklama işletmeleri için önemlidir. Çünkü müşterilerin işletmeyi tekrar tercih etmeleri için müşterilere yenilikler sunmak gerekebilir. Konaklama işletmelerinin rekabet avantajı elde etmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri için yenilikler ve geliştirme faaliyetleri kaçınılmaz bir olgudur. Bu araştırma Sivas’ta faaliyet gösteren turizm belgeli otel işletmelerinin yenilik faaliyetlerine bakışlarını ortaya koymak ve elde edilen verilerin analizi sonucunda ortaya çıkacak bilgiler ışığında söz konusu işletmelere önerilerde bulunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Sivas’ta faaliyet gösteren turizm belgeli oteller oluşturmaktadır. Araştırmada Hjalager (2002) tarafından oluşturulmuş olan inovasyon faaliyetlerine ilişkin model çerçevesinde oluşturulan ölçek kullanılmıştır. Çalışmada Sivas’ta faaliyet gösteren turizm belgeli otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri düzeylerine ilişkin analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda araştırma kapsamında bulunan otel işletmelerinin inovasyon faaliyetleri düzeylerinin, işletmenin yönetim şekline, çalışan sayısına, otel işletmelerinin yıldız sayısına ve inovasyon ile ilgili yönetici istihdamı durumuna göre farklılaştığı tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Işkın, M. (2021). Turizm İşletme Belgeli Otel İşletmelerinde İnovasyon Faaliyetleri: Sivas Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2873–2891. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/334
Bölüm
Makaleler