Kurumsal İtibarın Yiyecek-İçecek İşletmeleri İmajı Üzerindeki Etkisinde Müşterilerin Hijyen Algılarının Rolü

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mustafa Işkın

Özet

Yiyecek-içecek işletmeleri için müşterilerin itibar, hijyen ve imaj algıları önemli bir yere sahiptir. Yiyecek-içecek işletmeleri uzun süreli faaliyetler sonucunda müşterilerinin zihninde, olumlu kurumsal itibar algısı sağlayabilir. Olumlu kurumsal itibar algısı sağlayan işletmelerin müşterileri, işletmeye güven duyacakları için, hijyen koşullarına ilişkin olumlu algı geliştirebilirler. Bunun yanında olumlu kurumsal itibar algısı, kısa sürede oluşan ve olumlu veya olumsuz koşullardan hızlı etkilenen işletme imajını da etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı yukarıda belirtilen ilişkide hijyen koşullarının aracı rolünü belirlemektir. Araştırmanın evrenini yiyecek-içecek işletmelerinden hizmet alan müşteriler oluşturmaktadır. Çalışma sürecinde evrenden 527 kişi anket formunu doldurmuştur. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu doğrultuda anket tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler process makro uygulaması kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda kurumsal itibar algısının, hijyen koşullarını ve işletme imajını algılamada etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kurumsal itibar algısının işletme imajı algısı üzerindeki etkisinde hijyen koşularının aracı rolü olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Işkın, M. (2021). Kurumsal İtibarın Yiyecek-İçecek İşletmeleri İmajı Üzerindeki Etkisinde Müşterilerin Hijyen Algılarının Rolü. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1670–1686. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.813
Bölüm
Makaleler