Dünya’da ve Türkiye’de Medikal Turizmin Güncel Durumu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ilgın Mutlubaş

Özet

Gelişen teknoloji ile birlikte sağlık alanında yapılan yatırımlar, kurulan özel hastaneler ve devlet hastanelerindeki yeni ve güncel tedavi yöntemleri, yalnızca ülke vatandaşlarına değil yabancı ülke vatandaşlarına da hizmet etmektedir. Bu doğrultuda insanlar ülkelerinden daha kaliteli hizmet sunulduğunu ya da hizmetlerin daha uygun fiyatlarının olduğunu düşündükleri ülkelere medikal tedavi amaçlı seyahatlere başlamışlardır. Çalışmada ülkelere göre medikal turizm potansiyelleri belirlenmiş ve özellikle Türkiye’de bu hizmetleri sağlayan hastanelerin ve doktorların teknik yeterlilikleri ile Türkiye’nin medikal turizm potansiyeli incelenmiş ayrıca çalışmada Türkiye’nin sağlık turizmi durumu değerlendirilmeye alınmıştır. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar sonucunda tedavi amaçları farklı olsa da medikal amaçlı seyahat eden insanların çoğunlukla kanser tedavisi, estetik ve plastik cerrahi, kardiyoloji, nöroloji, cerrahi ve tüp bebek tedavisi amaçlı seyahat ettikleri belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Mutlubaş, I. (2021). Dünya’da ve Türkiye’de Medikal Turizmin Güncel Durumu. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2974–2984. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/340
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri