Rekreasyonel Tema Parkların Ekonomik Etkileri: İsfanbul Tema Park Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ilgın Mutlubaş
Selman Bayrakcı
Ceyhun Can Özcan

Özet

Tema park pazarı dünya genelinde son yıllarda giderek büyümektedir. Güçlü müşteri talebi bu büyümeyi beslemektedir. Bu parklar sadece büyüklükleri ve çok sayıda insan ağırlamaları açısından değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal etkileri nedeniyle de turizmin bir parçası haline gelmişlerdir. Tema parklar yalnızca kuruldukları ülkenin ekonomisine değil aynı zamanda o bölgede yaşayan insanların ekonomik durumlarına da etki etmektedir. Bu araştırmada da amaç, İsfanbul Tema parkının bölgede yaşayan insanların ekonomik gelirlerine etkisini belirlemektir. İstanbul’da hizmet sunan İsfanbul Tema Parkının ekonomik etkilerin belirleyeme yönelik hazırlanan bu çalışma, nicel araştırma yaklaşımı ile hazırlanmıştır. Veriler anket yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ise; bağımsız değişkenlerden “Sosyo-Kültürel”, “Kalabalık ve Yoğunluk”, “Çevresel”, “Hizmetler” ve “Vergiler” değişkenlerinin yöre sakinlerin ekonomik getirisine etki ettiği, “Yöre Sakinlerinin Tutumu” değişkeninin ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada bölgesel gelişme ve destinasyonların sürdürülebilirliği açısından politika yapıcıların tema parkların rasyonel kurgulanıp ve yönetilmesine daha çok önem vermesi gerektiği öneri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Mutlubaş, I., Bayrakcı, S., & Özcan, C. C. (2021). Rekreasyonel Tema Parkların Ekonomik Etkileri: İsfanbul Tema Park Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 823–836. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/210
Bölüm
Makaleler