Kovid-19'un (Koronavirüsün) Yerli Turist Davranışı ve Seyahat Eğilimlerine Etkileri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melih Kabadayı
Nazlı Kardeş

Özet

Dünyada zaman zaman çeşitli krizler ortaya çıkmakta ve turizm endüstrisi bu krizlerden oldukça yüksek bir düzeyde etkilenmektedir. Son olarak içinde bulunduğumuz KOVİD-19 salgını, insanların turizme yönelik tutum ve davranışlarını değiştirebilecek ve/veya dönüştürebilecek kadar ciddi bir salgın olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda mevcut çalışmanın amacı, KOVİD-19’un potansiyel yerli turistlerin tutum ve davranışları ile seyahat eğilimleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği ile 731 kişiden veri toplanılmıştır. Çalışma sonucunda insanların büyük bir kısmının seyahat planlarını azalttıkları veya erteledikleri, tercih ettikleri turistik ürünlerin farklılaşmaya başladığı ve hijyen duyarlılığının büyük ölçüde arttığı belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kabadayı, M., & Kardeş, N. (2021). Kovid-19’un (Koronavirüsün) Yerli Turist Davranışı ve Seyahat Eğilimlerine Etkileri. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3703–3719. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/382
Bölüm
Makaleler