Türkiye’de Turizm Finansmanı Teorik Alanının Gelişimi: Bibliyometrik Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Kaan Türkay
Melih Kabadayı

Özet

Turizm endüstrisi ülke ekonomilerine önemli katkı sağlamaktadır. Bu sebeple turizmin finansal açıdan incelenmesi önem arz etmektedir. Çalışmada, turizm finansmanı alanının bir bilimsel inceleme alanı olarak gelişim seyrinin Türkçe literatüre bağlı kalınarak incelenmesi amaçlanmıştır. Böylece bu alanda turizm yazınındaki gelişim hakkında bir değerlendirme imkânı sunulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, çalışmanın uygulama kısmında bibliyometrik analiz yaklaşımı ve içerik analizi temel alınarak dijital ortamda ulaşılan 144 makale incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, turizm finansmanı yazınındaki gelişimin son yıllarda hız kazandığı, buna karşın yayın mecraları, işlenen konular ve kullanılan teknikler ile veri elde edilen işletme türlerinde bir çeşitlendirmeye ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Makalelerin yayınlandığı mecralar dikkate alındığında, turizm dergilerinin de bu gelişmede büyük katkısı olduğu söylenebilir. Betimsel nitelikli araştırma desenlerinin yoğunluğuna karşılık olarak da daha fazla sayıda keşifsel çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Çalışmanın bulgularına göre, bu alanda yayın üreten akademisyen sayısının artmasının, alanın yazınsal zenginliğini artıracağı düşünülmektedir. Mevcut çalışmanın alanyazına ve araştırmacılara katkı sağlaması umut edilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Türkay, K., & Kabadayı, M. (2021). Türkiye’de Turizm Finansmanı Teorik Alanının Gelişimi: Bibliyometrik Bir İnceleme. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2703–2722. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.894
Bölüm
Makaleler