Turizm ve Festival İlişkisine Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Haritalandırılması (1975-2020)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yasemin Akgöl
Gökhan Ayazlar

Özet

Bibliyometrik araştırmalar, alanda yapılan çalışmaların incelenmesi ve eğilimlerin ne yöne doğru geliştiğinin anlaşılabilmesi adına araştırmacılara çeşitli faydalar sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı turizm ve festival ilişkisine yönelik yapılan araştırmaların bibliyometrik haritalandırmasını yapmaktır. Bu amaca yönelik 1975-2020 yılları arasında Web of Science veri tabanında yer alan dokümanlar taranmıştır. Veri tabanının taranmasında VOSviewer yazılımı kullanılmıştır. Tarama sonucunda turizm ve festival ilişkisini inceleyen 710 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalar yıl, kaynak dergi, ülke, atıf, anahtar sözcük ve yazar konu başlıklarında değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre turizm ve festival ilişkisini inceleyen çalışmaların sayısında giderek artan bir eğilim görülmektedir. En fazla çalışma Tourism Management dergisinde yayınlamış, en yüksek atıf alan araştırmacı ise Melville Saayman olmuştur. ABD en fazla çalışma yapılan ve en fazla atıf alan çalışmaların yapıldığı ülke olarak görülmektedir. Turizm, festival, etkinlik ve memnuniyet öne çıkan anahtar kelimeleri oluşturmaktadır. Ayrıca turizm ve festival kavramları anahtar kelime, kaynak ve atıflar, ülkeler üzerinden oluşturulan ağ grafikleriyle ele alınarak incelenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Akgöl, Y., & Ayazlar, G. (2021). Turizm ve Festival İlişkisine Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Haritalandırılması (1975-2020). Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 1369–1387. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.771
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.