Covid-19 Salgınının Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çiğdem Özkan
Barış Yeşildağ

Özet

2019 yılı sonunda başlayıp 2021 yılında da devam etmekte olan Covid-19 salgını tüm dünyayı, insanlığı ve farklı birçok sektörü etkilemiştir. Covid-19 salgınının en fazla etkilediği sektörlerden birisi olan turizm sektörü ve paydaşları ve çalışanları büyük zorluklar yaşamaktadır. Küresel çapta önlemlerin alındığı ve özellikle seyahat kısıtlamalarının olduğu turizm sektörü içerinde çalışan turist rehberlerinin etkilenmesi kaçınılmazdır. Özellikle turizm destinasyonlarının tanıtılmasında çok önemli bir rol oynayan turist rehberliği mesleği salgın sürecinden etkilenmektedir. Bu çalışmada amaç, turist rehberlerinin salgın sürecinden ekonomik, sosyopsikolojik ve mesleki olarak etkilenme düzeylerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda veri toplamak için nitel araştırmada veri toplama yöntemlerinde bir olan görüşmeden
yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu 33 turist rehberine uygulanmıştır. Verilerin analizi için temalar oluşturmuştur. Oluşturulan temalara uygun olarak yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; turist rehberleri salgın sürecinden ekonomik, sosyopsikolojik ve mesleki anlamda olumsuz etkilenmiştir. Ekonomik anlamda gelir kayıpları yaşadıkları ve bu nedenle farklı işler yapmak zorunda kaldıkları veya birikimlerini harcadıklarını ifade etmişlerdir. Sosyo-psikolojik olarak moral bozukluğu yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Son olarak mesleklerini çok sevdikleri halde farklı mesleklere yönelmeleri gerektiğini ifade etmişlerdir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Özkan, Çiğdem, & Yeşildağ, B. (2021). Covid-19 Salgınının Turist Rehberliği Mesleği Üzerine Etkileri: Çanakkale Rehberler Odası Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1603–1615. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.809
Bölüm
Makaleler