Türkiye Turizm Verilerinin CRITIC ve MABAC Yöntemleriyle Testi: 2005-2019

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Elif Acuner
Ceyda Yerdelen Kaygın

Özet

Bu çalışmada; 2005-2019 yılları arasında Türkiye’nin 15 yılık turizm performansının seçilmiş verilerle analizi amaçlanmıştır. Bu bağlamda; turizm gideri, Türkiye'de ikamet eden yurt dışını ziyaret eden ziyaretçi sayısı, kişi başı ortalama harcama, turizm geliri, ziyaretçi sayısı, tesise geliş sayısı ve geceleme sayısı parametreleri dikkate alınmıştır. Araştırmada Türkiye’nin seçilmiş verilerle turizm performansı CRITIC ve MABAC Yöntemleri ile analiz edilmiştir. CRITIC analizi sonucunda; Türkiye’nin turizm performansı üzerinde etkisi en fazla olan kriterin Türkiye’de ikamet eden ve yurt dışını ziyaret eden ziyaretçi sayısı göstergesi olduğu, en az olan turizm göstergesininse ziyaretçi sayısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. MABAC analizi sonucunda ise; 15 yıllık zaman periyodunda, Türkiye’nin turizm performansının en başarılı olduğu yıl 2019 yılı iken, en başarısız olduğu yıl 2016 yılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 2016 yılında Türkiye’nin turizm performansında, sınır komşuları ile yaşanan problemler ve bazı iç karışıklıklar nedeni ile bir önceki yıla göre yaklaşık %30’luk bir daralma yaşanmıştır. 2019 yılı ise Dünyada ve Türkiye’de turizm endüstrisinin rekor yılı olarak kayıtlara geçmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Acuner, E., & Yerdelen Kaygın, C. (2021). Türkiye Turizm Verilerinin CRITIC ve MABAC Yöntemleriyle Testi: 2005-2019. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2403–2424. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.878
Bölüm
Makaleler