Medikal Turizm Temalı Ulusal Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi (2008-2020)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fatih Sarıkaya
Meral Yılmaz

Özet

Bu araştırmada, 2008-2020 yılları arasında Türkiye'de medikal turizm üzerine yapılan 53 yüksek lisans ve 11 doktora tezi incelenmiş ve medikal turizme yönelik akademik yaklaşımlar değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, daha yoğun çalışılan 2018-2020 yılları dahil edilerek lisansüstü çalışmaların sınırlı olduğu noktalar ve nedenleri hakkında ipuçları elde edileceği öngörülmektedir. Bu amaçla "doküman analizi" yöntemi kullanılarak Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi veri tabanı "medikal turizm" anahtar kelimeleri ile taranmış ve tüm tezlerin içerikleri bibliyometrik olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; 2018-2020 yılları arasında hazırlanan tez sayısının diğer yıllarda yapılan tezlere göre daha fazla olduğu ve bu yıllar arasında nitel ve nicel çalışmalar kadar karma çalışmalara da ağırlık verildiği görülmüştür. Ayrıca 2018- 2020 yılları arasındaki çalışmaların gelecekte medikal turizm ile ilgili yeni çalışmalara rehberlik edebilecek modeller ve yeni yöntemler açısından daha zengin içeriğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu makale bir yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sarıkaya, F., & Yılmaz, M. (2021). Medikal Turizm Temalı Ulusal Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi (2008-2020). Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(4), 2573–2591. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.887
Bölüm
Makaleler