Adana’ya Gelen Gastro-Turistlerin Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Ölçülmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Özge Çaylak Dönmez
Aykut Şimşek

Özet

İnsan yaşamının sürdürülmesi için gerekli besin öğelerini yiyecekler içermektedir. Yaşanılan coğrafyaya göre üretilen gıda ürünleri değişmekte ve beslenme kültür ve alışkanlıkları da bu yönde şekillenmektedir. Bilim ve teknolojide yaşanan gelişmeler de üretim tekniklerini değiştirerek, dolaylı olarak beslenme alışkanlıklarını etkilemektedir. Beslenme alışkanlıkları, yemek ve kültür arasındaki ilişki bölgelerin gastronomi imajının oluşmasını da sağlamaktadır. Gastronomi imajının oluşması ve tanıtılması turizm destinasyonları için önemli bir unsurdur. Bir destinasyonun yerel yemekleri onu diğer bölgelerden ayıran bir deneyimi temsil ettiği için turizm pazarlamasında yoğunlukla kullanılmaktadır. Bu nedenle çalışmada, yiyecek içecek işletmelerini ziyaret eden gastro-turistlerin günlük yaşamlarında nasıl beslendiği ve tatillerinde beslenme alışkanlıklarının bir değişiklik gösterip göstermediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Adana şehir merkezine gelen gastro-turistlere anket uygulanmıştır. Çalışma sonucunda Adana’ya gelen gastro-turistlerin sağlıklı beslendikleri ve ziyaretleri sırasında yiyecek tüketim tercihlerini bu yönde yaptıkları tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çaylak Dönmez, Özge, & Şimşek, A. (2022). Adana’ya Gelen Gastro-Turistlerin Sağlıklı Beslenme Alışkanlıklarının Ölçülmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(4), 1165–1179. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1144
Bölüm
Makaleler