Rahatsızlık Endeksi Çerçevesinde Bodrum Sosyal Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melahat Yıldırım Saçılık
Kadir Baysal

Özet

Sürdürülebilir kırsal turizm gelişimi için hazırlanan planların ve gerçekleştirilen faaliyetlerin yerel halk tarafından kabul görmesi, “sosyal taşıma kapasitesi” olarak adlandırılır ve yerel halkın destinasyonu ziyaret edenlerden etkilenmeme durumunu ve hoşgörü derecesini gösterir. Sosyal taşıma kapasitesinin belirli aralıklarla ölçülmesi, destinasyondaki turizm gelişiminde yerel halkın desteğinin belirlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı, turistler tarafından çoğunlukla tercih edilen Bodrum’un sosyal taşıma kapasitesini belirlemek ve Doxey’in rahatsızlık endeksi çerçevesinde turizm gelişiminden duyulan rahatsızlık seviyesini ortaya çıkarmaktır. Alan araştırmasında anket tekniği kullanılarak 365 katılımcı ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler, Yapısal Eşitlilik Modellemesi (YEM) aracılığıyla analiz edilerek kırsal turizmin gelişim aşamaları arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Analizler sonucunda Bodrum yerel halkının sosyal taşıma kapasitesi açısından iki ayrı düzeyde olduğu belirlenmiştir. “Aşırı iyi hissetme” düzeydeki katılımcılar, turizm gelişimine olumlu bakarken, “kayıtsızlık” düzeyindeki yerel halk Bodrum’daki turizm gelişimini, maddi getirisi ile istenenden çok mecbur olunan bir seçenek olarak görmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldırım Saçılık, M., & Baysal, K. (2021). Rahatsızlık Endeksi Çerçevesinde Bodrum Sosyal Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1194–1210. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/127
Bölüm
Makaleler