Türkiye’nin Ekonomik Büyüme-Kalkınma ve Gelişme Aşamalarında Turizm Öncü Bir Sektör Olabilir mi?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melahat Yıldırım Saçılık

Özet

Birleşmiş Milletler Teşkilatı; ülkeleri gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş olarak sınıflandırmaktadır. Bu sınıflandırmada baz alınan kriter, ülkelerdeki kişi başına düşen milli gelir seviyesidir. Birçok ekonomist, gelişmişlik sınıflandırmasında gelir ölçütünün yanında sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerin birlikte ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Bu durum; kişi başına düşen milli gelir, sosyal, siyasal ve kültürel özelliklerin ekonomik büyüme, kalkınma ve gelişme sürecinde belirleyici etkenler olmasından kaynaklanmaktadır. Tüm bu gerekçeler doğrultusunda birtakım iktisatçılar tarafından ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre bazı kalkınma kuramları geliştirilmiştir. Söz bu kuramlardan biri olan “Dengesiz Kalkınma Kuramı”, gelişmekte olan ülkelerde öncü bir sektöre yatırımların kaydırılması sonucu kalkınma sağlanabileceğini savunmaktadır. Buna dayanarak çalışma, turizm sektörünün kalkınmada öncü sektör olma nedenleri üzerinde şekillenmiştir. Çalışmanın amacı ise turizm sektörünün Türkiye’nin ekonomik büyüme – kalkınma ve gelişmesindeki öncü rolünün ortaya çıkarılması olarak belirlenmiştir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2003 – 2018 yılları arasındaki turizm istatistikleri incelenerek turizm sektörünün büyüme kalkınma ve gelişmedeki doğrudan ve dolaylı etkileri irdelenmiştir. İkincil verilerin incelenmesi ile elde edilen bulgular; 100 birim üretmek için kullanılan girdi miktarı, girdi alımları sonucunda harekete geçirilen diğer sektörle olan ilişki ve ekonomide yaratılan uyarma/uyarılma etkisi gibi özellikler, turizm sektörünün Türkiye’nin kalkınmasında öncü bir sektör olabileceği kanısını ortaya çıkarmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldırım Saçılık, M. (2021). Türkiye’nin Ekonomik Büyüme-Kalkınma ve Gelişme Aşamalarında Turizm Öncü Bir Sektör Olabilir mi?. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1681–1697. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/156
Bölüm
Makaleler