Gıda Tüketimine Etki Eden Unsurlar Açısından Erdek Yerel Halkının Gıdaya Dayalı Yaşam Tarzının Belirlenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melahat Yıldırım Saçılık

Özet

Yerel gastronomik değerlerin bir turistik ürün olarak pazarlanmasında yerel halkın rolü azımsanmayacak niteliktedir. Yerel halk, gastronomik ürünlerin turistlere sunumunda kendi sağlık bilincini, gıdadaki güven algısını ve diğer gıdayla ilgili duygularını kolayca aktarabilen kişidir. Bu yüzden yerel halkın gıdada neyi; neden yediğinin bir göstergesi olan gıda yaşam tarzının, gıdada yenilik korkusunun, sağlık bilincinin, güvenli gıda algısının ve gıda satın alma niyetinin arasındaki etkileşimin belirlenmesi büyük önem arz etmektedir. Aynı zamanda bu etkileşim, çalışmanın amacını da şekillendirmektedir. Araştırmanın örneklemini, Balıkesir ili Erdek ilçesi yerel halkı oluşturmaktadır. Yüz yüze görüşmeler gerçekleştirerek anket tekniği ile 385 adet veri seti elde edilmiştir. Veriler, tanımlayıcı istatistiki analizler aracılığıyla irdelenmiş ve yukarıda bahsedilen etkileşim için oluşturulan hipotezler, Yapısal Eşitlik Modellemesi ile test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, örnekleme dâhil olan katılımcıların sağlık bilinci ve bilgiye dayalı beslenme gerçekleştirdikleri, alışkanlıklarının güvenli gıda algılarını tekdüzeleştirdiği ve gıdada reklama dayalı tüketim yapmadıkları ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldırım Saçılık, M. (2021). Gıda Tüketimine Etki Eden Unsurlar Açısından Erdek Yerel Halkının Gıdaya Dayalı Yaşam Tarzının Belirlenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 2892–2906. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/335
Bölüm
Makaleler