Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Turizm Tanıtım Politikaları ve Bir Örnek Olay İncelemesi (2020 Türkiye Turizm Tanıtım Filmi Çözümlemesi)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melahat Yıldırım Saçılık

Özet

Uluslararası turizm hareketliliğinden yararlanarak turist sayısını ve turizm gelirini artırmak isteyen ülkeler için tanıtım faaliyetleri büyük önem arz etmektedir. Tanıtım faaliyetleri içerisinde yer alan tanıtım filmleri, kültürel varlıkların kullanımı ve ziyaretçiler tarafından nasıl algılandığının ortaya konulması açısından etkili bir seçenek olarak görülmektedir. Tanıtım filmleri, ülkelerin dış pazarda talep bulmasını kolaylaştırmakta ve kullanılan kültürel varlıkların taşıdığı değerler, turistik tüketiciye rahatlıkla aktarılabilmektedir. Temel ilkelerinin özellikle devlet tarafından belirlendiği turizm tanıtımı, beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde şekillenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yönteminde durum analizi deseni kullanılarak 1963- 2023 beş yıllık kalkınma planlarında turizm tanıtımında ele alınan ilke ve politikalar irdelenmiştir. Aynı zamanda 2020 yılında çok sayıda ülkede yayınlanacak olan Turizm Tanıtım Filmi, içerik analizi ve göstergebilim yöntemleri ile çözümlenmiştir. Çözümleme sonucunda Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal çevresi ile güvenli bir destinasyon olduğuna vurgu yapıldığı; deneyim odaklı ve yenilikçi yaklaşımla Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki doğa, tarih, kültürel, inanç, gastronomi, eğlence gibi güzellikleri gözler önüne serildiği görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldırım Saçılık, M. (2021). Beş Yıllık Kalkınma Planlarında Turizm Tanıtım Politikaları ve Bir Örnek Olay İncelemesi (2020 Türkiye Turizm Tanıtım Filmi Çözümlemesi). Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1778–1793. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/268
Bölüm
Makaleler