Destinasyon Web Sitelerinin Tasarım ve İçerik Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Meltem Altınay Özdemir
Emir Karagöl

Özet

Araştırmanın amacı, destinasyon web sitelerinin sahip olması gereken içerik ve tasarım özelliklerinin ortaya konması ve destinasyon web sitelerinin bu özelliklere göre değerlendirilmesidir. Çalışma, potansiyel turistler için önemli bir bilgi kaynağı olan destinasyon web sitelerinin sahip olması gereken içerik bilgilerinin ve tasarımsal özelliklerinin ortaya konması açısından önem teşkil etmektedir. Araştırma verileri, betimsel tarama modeli kullanılarak oluşturulan 30 içerik, 13 tasarım olmak üzere toplamda 43 maddeden oluşan değerlendirme formu aracılığıyla elde edilmiştir. Değerlendirme formunun kapsam geçerliği, uzman görüşleri alınarak elde edilmiştir. Ardından Türkiye ve İspanya ülkelerinin en çok turist çeken şehirlerinden olan İstanbul ve Barselona şehirlerinin resmi web siteleri, içerik ve tasarım açısından değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sonucuna göre, incelenen destinasyon web sitelerinin hem içerik hem de tasarım açısından farklı özelliklere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Değerlendirme kriterlerine göre içerik açısından Barselona web sitesinin, tasarım açısından ise İstanbul web sitesinin daha uygun olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Altınay Özdemir, M., & Karagöl, E. (2021). Destinasyon Web Sitelerinin Tasarım ve İçerik Açısından Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3), 436–452. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/79
Bölüm
Makaleler