Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Buldan Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ümmühan Bayram
Serap Alkaya

Özet

Bu çalışma, yerel halkın turizme bakış açısını ortaya koymayı ve yörede sürdürülebilir bir turizm planlamasına katkı sağlamak amaçlamaktadır. Her geçen gün gelişmekte olan ve ilişkili olduğu tüm bireyleri etkileyen turizme yerel halkın bakış açısı turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Destinasyon adayı olan yörelerle ilgili turizm planlamaları gerçekleştirilirken turizmin olası etkilerini incelemek ve planlamalara dâhil etmek gerekmektedir. Yapılan araştırmada nicel araştırma yöntemi olan yapılandırılmış soru formlarından yararlanılmıştır. Yerel halk, turizmin geleneksel kültürü değiştirmeyeceği, yıkıcı etkilere yol açmayacağı, yerel halka ekonomik fayda sağlayacağı görüşündedirler. Araştırmada yerel halka yöneltilen sorular ışığında Buldan’da turizm etkileri boyutlarında yerel halkın bakış açısının olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır ve turizmin sürdürülebilir gelişimiyle ilgili önerilerde bulunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Bayram, Ümmühan, & Alkaya, S. (2021). Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yerel Halkın Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi: Buldan Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 1028–1043. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/222
Bölüm
Makaleler