Otel İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin "Stajyer" Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hande Mutlu Öztürk
Serap Alkaya

Özet

Yapılan bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan yöneticilerin "stajyer" kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları belirlemektir. Araştırmaya, 29’u erkek 16’sı kadın olmak üzere toplam 45 yönetici katılmıştır. Araştırma verileri, metafor formu ile toplanmıştır. Formda katılımcılardan “Stajyer …… benzer, çünkü ………” ibaresini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemleriyle analiz edilmiştir. Katılımcılar stajyer kavramına ilişkin 30 adet metafor üretmiştir. Katılımcılar tarafından belirlenen metaforların ortak özelliklerine bakılmış, birbirleri ile ilgili olanlar aynı kategori altına alınmıştır. Bu işlem sonunda 30 metafor, ilgilenildikçe gelişen birey, yokluğu eksiklik, varlığı yenilik yaratan birey, tecrübeyle gelişecek birey ve geleceğe yön verecek birey olmak üzere toplam 5 kategori altında toplanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Öztürk, H. M., & Alkaya, S. (2021). Otel İşletmelerinde Çalışan Yöneticilerin "Stajyer" Kavramına İlişkin Algılarına Yönelik Metafor Analizi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1763–1777. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/267
Bölüm
Makaleler