Koronavirüs Salgınının Tatile Çıkma Niyeti Üzerine Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

S. Ceylin Şanlı
Ahmet Erdem
Kamil Unur

Özet

Araştırmanın amacı bireylerin koronavirüs salgınına yönelik algılarının, koronavirüse yönelik olarak aldıkları önlemlerin ve koronavirüs salgınına ilişkin ilgi düzeylerinin tatil satın alma niyetleri ile ilişkisini incelemektir. Bu amaçla internet ortamında katılımcılara anket uygulanmıştır. Analizler kullanılabilir 440 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Uygulanan analiz sonuçlarına göre koronavirüs algısı tehlikelilik boyutu ile tatil satın alma niyeti arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda tatil satın alma niyetinin katılımcıların tatil fiyat beklentisine göre ve koronavirüs tehlikelilik algısı düzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Şanlı, S. C., Erdem, A., & Unur, K. (2021). Koronavirüs Salgınının Tatile Çıkma Niyeti Üzerine Etkisi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1671–1688. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/262
Bölüm
Makaleler