Yavaş Şehir (Cittaslow) Ağına Katılımın Destinasyona Etkileri: Göynük Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mustafa Sandıkcı
Aybike Nur Albayrak

Özet

Yavaş şehir ağına katılımın bir turizm destinasyonu olarak Göynük’e çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkilerinin ele alındığı bu çalışmada, veri toplama tekniği olarak anket kullanılmış ve kartopu örnekleme tekniğiyle belirlenen, Göynük’te ikamet eden yerel halktan 410 kişiye uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analiz sürecinde ilk olarak geçerlilik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiş, devamında katılımcıların görüşlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Katılımcıların demografik özellikleri bağlamında görüşleri arasındaki farklılıkları tespit edebilmek amacıyla iki grup için t-testi, ikiden fazla gruplar için ise Varyans Analizinden yararlanılmıştır. Farklılığa neden olan grupların tespitinde Tukey ve en küçük anlamlı farklılıklar (LSD) testlerinden faydalanılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgulara göre katılımcılar yavaş şehir ağına katılımın turist sayısının artışında etkili bir model olduğunu ve Göynük’ün yavaş şehir olmasından memnun olduklarını ifade etmişlerdir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Sandıkcı, M., & Albayrak, A. N. (2021). Yavaş Şehir (Cittaslow) Ağına Katılımın Destinasyona Etkileri: Göynük Örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1707–1726. Geliş tarihi gönderen https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/264
Bölüm
Makaleler